Автор: DeBulCo

Подкрепа по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077
Новини

Подкрепа

Табела ДеБулКоНа 25.01.2021 г. ДЕБУЛКО ООД сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа за преодоляване икономическите последствия от пандемията…

Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен