Нашите новини

30 май 2023 in Новини

DeBulCO2 – нашият път към въглеродна неутралност

DeBulCO2 - нашият път към въглеродна неутралност

Човешката дейност оказва пряко влияние върху околната среда и климата на планетата. Производствените дейности в промишлеността генерират значителни количества въглеродни емисии в атмосферата. А въздействието на всяка дейност определя нейния въглеродния отпечатък върху климата. При нулев въглероден отпечатък говорим за въглеродна неутралност.

Какво е въглеродна неутралност и въглеродно неутрално производство

Въглеродният диоксид (CO2) е парников газ в атмосферата, който има отрицателно въздействие върху околната среда. Въглеродна неутралност означава постигане на нулеви емисии на CO2. За да бъде въглеродно неутрално едно производство, то трябва да намали въглеродния си отпечатък до нула чрез различни полезни практики в дейността си. Определянето на това, какво да се включи в изчисляването на самия въглероден отпечатък зависи от организацията и стандартите, които следва. 

Как DeBulCo намалява въглеродните емисии

DeBulCo е отговорна компания и през последните години си постави за цел да следва политика за намаляване на въглеродните емисии и постигане на въглеродна неутралност. Ние вече предприехме множество последователни инициативи, които направиха възможно това значимо намаление:

 • Инсталирахме мрежова централа от фотоволтаични панели, за да можем сами да произвеждаме възобновяема енергия. От 2022 г. имаме изградена и пусната в експлоатация покривна фотоволтаична електроцентрала за собствени нужди с мощност 170 kWp. Произведеното количество енергия влиза в системата ни за консумация и се допълва с енергия от външната мрежа. Фотоволтаичната система дава икономия от закупената електроенергия с около 35% на годишна база. Освен финансовите позитиви, използването на слънчева електроенергия има своите екологични предимства. Производството на електроенергия от фотоволтаична система е екологично чисто, защото не се отделят вредни парникови газове и не се генерира шум. Освен това източникът на слънчева енергия е неизчерпаем и възобновяем.
 • Заменихме старото осветление с LED, с което се подобрява ефикасността на вътрешното осветление. LED светлините консумират по-малко енергия, поради което са енергийно ефективни и пестят пари. Животът им е по-дълъг от конвенционалните светлини, затова не изискват честа смяна и поддръжка. Светодиодите са екологични, защото не съдържат вредни вещества.
 • Изискванията за опазване на околната среда налагат замяната на течни горива с природен газ, затова ние подменихме инсталациите на газьол с такива на природен газ. Природният газ има висока екологична ефективност, защото изгаря напълно с минимално замърсяване от въглероден диоксид.
 • Безхартиен отпечатък – за да се намали консумацията на хартия, всички фактури се изготвят в електронен вариант и се изпращат по имейл до нашите клиенти. По този начин се пестят ресурси като дървесина, вода, енергия и т.н., а същевременно се намаляват и генерираните хартиени отпадъци.
 • Ние сме ангажирани с предотвратяване на замърсяването вследствие производствените дейности, затова се сертифицирахме по международен стандарт ISO 14001 за управление на околната среда. Ежегодно регистрираме намаляване на отпадъците от производството, като съответно намалява неблагоприятното въздействие върху околната среда.
 • Сертифицирахме се по международен стандарт ISO 50001 за управление на енергийната ефективност. Прилагането на този стандарт има за цел намаляване на емисиите на парникови газове, което води до понижаване на въглеродния отпечатък на компанията и съкращаване на енергийните разходи. Енергийната базова линия на всички енергийни източници показва намаляване на потреблението ни за производство на единица продукция.
 • Енергопотреблението на машините по време на експлоатация оказва отрицателно влияние върху околната среда. Затова ние инвестираме в нови машини, които освен че са с по-добра производителност, имат и по-малка консумация на енергия. По този начин повишаваме енергийната ефективност на машините и намаляваме производствените разходи.
 • Озеленихме всички прилежащи площи и ги поддържаме в чудесен вид. Растенията абсорбират въглеродния диоксид от атмосферата при фотосинтезата, като по този начин намаляват вредните емисиите и обогатяват въздуха с кислород.
 • Служителите ни все по-често ходят пеш, използват велосипеди и икономични превозни средства за придвижване. По този начин се ограничава употребата на енергия и се намаляват емисиите на парниковите газове от транспорта.
 • Използваме лизинг на работно облекло под наем от доставчик, който има политика за устойчиво развитие, като с незакупуването на текстилни изделия, а ползване на 1300 облекла под наем, намаляваме нашия въглеродния отпечатък. С това решение не само допринасяме за безопасността, чистотата и комфорта на нашите служителите, но и пестим природни ресурси, с което помагаме за опазване на околната среда.
ДеБулКо калкулатор изпиране на облекло

Ето какво показва калкулатора при сравнение на домашно и индустриално изпиране на нашите облекла

Фотоволтаичната централа на DeBulCo

Фирма DeBulCo е горда с изградената фотоволтаична електроцентрала. Вече сме още по-екологични! Щастливи сме да произвеждаме със зелена енергия в полза на нашите клиенти!

ДеБулКо - дневен мониторинг на ФВЦ
Дневен мониторинг на ФВЦ
ДеБулКо - месечен мониторинг на ФВЦ
Месечен мониторинг на ФВЦ

Какви са предимствата

С предприетите стъпки към въглеродна неутралност DeBulCo допринася в борбата със замърсяването на атмосферата, а оттам и за промените в климата. Ние сме уверени в икономическите и екологичните предимства на инициативите ни по пътя към нулев въглероден отпечатък защото:

 • Поетата отговорност за ограничаване използването на енергийните ресурси и намаляване емисиите на парникови газове предотвратява замърсяването на околната среда.
 • Доставянето на възобновяема енергия обратно в мрежата е в подкрепа на плана за възобновяемата енергия.
 • Пестенето на природни ресурси и използването на неизчерпаеми такива намалява разходите.
 • Повишаваме ангажимента на служителите за по-ефективно използване на енергията.
 • Повишава се доверието на партньори, клиенти, доставчици и пр.

Ако се нуждаете от повече информация за услугите ни, изпратете ни запитване на info@debulco.bg или ни потърсете на тел. +359888703887.Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен