Нашите новини

9 май 2023 в Новини

Избор с публична покана по договор BG-RRP-3.004-0607

Избор с публична покана BG-RRP-3.004-0607

Днес 09.05.2023 г. в изпълнение на договор за БФП № BG-RRP-3.004-0607 фирма „ДеБулКо“ ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет „Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални и нематериални активи по 4 обособени позиции“.

Подробно описание на предметът на процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване, можете да изтеглите от тук:Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен