Нашите новини

14 август 2017 в Новини

Внедряване на модерна SAP ERP система

Внедряване на модерна SAP ERP система

Фирма ДеБулКо ООД стана част от семейството на организациите, използващите мощния управленски софтуер SAP. Процесът за интегриране на модерната ERP система започна усилено с формирането на работна група и назначаването на ключови лица. В процеса на внедряване фирмата обнови и разшири съществуващата си хардуерна и софтуерна инфраструктура, така че тя да отговаря на стандартите и изискванията на SAP.

Процесът продължава, а екипът по внедряването е мотивиран и убеден в крайния успех.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
Agree