Внедряване на модерна SAP ERP система

SAP S/4 HANAФирма ДеБулКо ООД стана част от семейството на организациите, използващите мощния управленски софтуер SAP. Процесът за интегриране на модерната ERP система започна усилено с формирането на работна група и назначаването на ключови лица. В процеса на внедряване фирмата обнови и разшири съществуващата си хардуерна и софтуерна инфраструктура, така че тя да отговаря на стандартите и изискванията на SAP. Процесът продължава, а екипът по внедряването е мотивиран и убеден в крайния успех.