Нашите новини

25 януари 2024 in Новини

Новата фотоволтаична централа на ДеБулКо – крачка към по-доброто бъдеще

Новата фотоволтаична централа на ДеБулКо

Фотоволтаичните централи са модерно решение за производство на електроенергия, което се основава на използването на слънчева светлина. Тези устройства превръщат слънчевата енергия в електроенергия, чрез използване на фотоволтаични панели, които събират и преобразуват светлинната енергия в електрическа. Фотоволтаичните централи са изключително полезни и ефективни, поради което все повече компании инвестират в тях, в това число и нашата компания.

Щастливи и горди сме да ви съобщим, че официално открихме своята втора фотоволтаична централа, която представлява стъпка към устойчивост и отговорност към околната среда. Вече можем да произвеждаме още повече зелена енергия в полза на нашите клиенти.

Фотоволтаичните централи имат няколко основни предимства, които ги правят предпочитани източници на енергия. Едно от основните такива е, че те използват слънчева светлина, която е изобилна и безплатна. Това намалява зависимостта от изчерпаеми природни ресурси като въглища или газ. Фотоволтаичните системи също така са безшумни и нямат вредни емисии, което ги прави екологосъобразни и приятни за околната среда.

Двете ни централи са монтирани на покрива на нашите производствени халета в с. Мусачево. Предназначени са за собствени нужди и са с мощности съответно 170,2 kWp и 101,3 kWp.

Ето и част от другите основни предимства от въвеждането на втора фотоволтаична централа за ДеБулКо:

  • Поемаме отговорността за ограничаване на използването на енергийни ресурси и намаляване на емисиите на парникови газове, с цел предотвратяване на замърсяването на околната среда.
  • Нашата подкрепа към плана за възобновяема енергия се изразява чрез доставката на възобновяема енергия обратно в мрежата.
  • Пестенето на природни ресурси и усвояването на неизчерпаеми такива допринасят за намаляване на разходите.
  • Ние насърчаваме нашите служители да се ангажират по-активно с ефективното използване на енергията.
  • Като резултат, увеличаваме доверието на нашите партньори, клиенти, доставчици и други за нашата ангажираност относно енергийната ефективност и опазване на околната среда.

Защо решихме да направим втора фотоволтаична централа? Като водеща компания се стремим към минимизиране на негативните въздействия върху околната среда и оптимизиране на работните процеси. Втората фотоволтаична централа е част от нашата стратегия за постигане на тези цели.

Свързано с това, втората централа на ДеБулКо предоставя няколко ключови предимства както за нас, така и за нашите клиенти. Първо, тя увеличава капацитета ни за производство на чиста енергия. Това означава, че можем да намалим зависимостта си от конвенционални източници на енергия, които често водят до замърсяване на околната среда. Второ, новата фотоволтаична централа ще намали въглеродния ни отпечатък, като намали емисиите от парникови газове, свързани с производството на електроенергия.

Графиката по-долу показва дневна консумация от външен доставчик и от ФВЦ по часове.

Ддневна консумация от външен доставчик и от ФВЦ по часове

И още малко статистика:

  • За две години, откакто ползваме ФВЦ сме потребили електроенергия в следната пропорция: 66% от външен доставчик и 34% вътрешен доставчик – ФВЦ.
  • За месец декември 2022 г., който е и най-късият работен месец, имаме 14% дял на ФВЦ1 от общата потребена енергия.
  • За месец декември 2023 г. делът общо от двете ФВЦ е нараснал до 18%.
  • Очакванията ни са на годишна база да произвеждаме от двете фотоволтаични централи между 50-60% от цялата потребена електроенергия във фабриката.

С откриването на втората фотоволтаична централа, ние от ДеБулКо потвърждаваме ангажимента си към опазването на околната среда и намаляването на въглеродния отпечатък. Това представлява и важна стъпка към по-устойчив и екологично отговорен бизнес модел. Нашите клиенти могат да бъдат уверени, че използваме енергия, произведена с минимално въздействие върху природата, а заедно с това се надяваме да намалим разходите си и да бъдем по-конкурентоспособни на пазара.

Искате да научите повече за нашите услуги? Изпратете ни запитване на info@debulco.bg или ни потърсете на тел. +359888703887.Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен