Новини

Подкрепа по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077
Новини

Подкрепа

Табела ДеБулКоНа 25.01.2021 г. ДЕБУЛКО ООД сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа за преодоляване икономическите последствия от пандемията…

Хигиенни станции
Новини

Хигиенни станции

Хигиенни станцииДеБулКо разработи модулни Хигиенни станции за предпазни средства от COVID-19. Станциите са изработени с високотехнологични операции и могат…

By browsing this website, you agree to our privacy policy.
Agree