Нашите новини

19 октомври 2023 в Новини

Прецизност и производителност с новия стругови център на ДеБулКо

Прецизност и производителност с новия стругови център на ДеБулКо

Новият стругови център

Новият универсален стругови център DMG MORI CLX 350V6 е последно поколение металорежеща машина от серията CLX на немския производител. Машината позволява струговане на детайли до ф320 мм диаметър. Максималният ход по осите е Х=185 мм, Y=80 мм, Z=540 мм. Максимална дължина на детайла е 530 мм. Компактният дизайн в комбинация с голямата работна площ позволяват обработката на специфични части. Машината има 45° наклонено легло за плавно извеждане на стружките от работната зона. Материали до ф65 се подават и обработват автоматично чрез инсталирания прътоподаващ магазин. DMG MORI CLX 350V6 е оборудвана с високотехнологична 3D система за управление чрез сензорен контролен панел, система за директно измерване, VDI 30 револвер с 12 инструмента и др.

Стругът е оборудван с 2 шпиндела, както и с фрезова Y ос за по-комплексна и производителна обработка на частите. Високодинамичният основен шпиндел се задвижва с максимална скорост до 5000 оборота в минута. Вторият шпиндел ISM 36, интегриран като двигателен, също с максимална скорост до 5000 оборота в минута, дава възможност за обработка на задната страна. Фрезовата Y ос има с диапазон на движение ±40 мм и позволява цялостна обработка на странични повърхности.

Машината разполага с интегрира технология IoTconnector за цифровизирани и свързани производствени процеси. Инсталирани са интелигентни дигитални решения NETservice – директна дистанционна връзка с DMG MORI Service, Messenger – мониторинг в реално време на свързаните машини и устройства, интегрирана защитна мрежа с автоматични актуализации.

Предимства

Компактност и функционалност

Тъй като машината има компактен дизайн и разполага с два шпиндела, това води до по-голяма ефективност – извършват се сложни двустранни обработки на детайл с една програма и без прихващане. Освен това, двушпинделната конфигурацията на CLX 350V6 удължава сервизният ѝ живот, защото натоварването и износването се разпределя между двата шпиндела.

Точност в обработката на детайлите

Чрез двушпинделната конфигурация на машината ще се постигне високо ниво на прецизност при обработка на детайлите. Със скоростта от 5000 оборота в минута високодинамичният шпиндел може да обработва сложни, висококачествени компоненти и гарантира прецизност и точност на детайла. Допълнителното шпинделно устройство дава възможност за довършителна обработка на частите от обратната страна, Y-оста позволява по-ефективно фрезоване на страничните повърхности. Така се получава 6-странна цялостна обработка на сложни струговани детайли.

Качествено изпълнение на компонентите

Допълнително предимство при двушпинделната обработка на един и същи струг са устойчивото качество на изделията, тъй като няма нужда от местене на различни работни станции. Обработката на детайлите се извършва с помощта на най-високи технологии и софтуерни решения, което е свързано не само с бързина и прецизност, но и високо качество на изпълнение на компонентите. Процесът се управлява и контролира стриктно от инсталираните дигитални решения.

Висока ефективност и продуктивност на производството

Инвестицията на ДеБулКо в двушпинделния струг CLX 350V6 ще допринесе за по-голяма ефективност и производителност при струговането на метални изделия, както за собствени нужди, така и за външни клиенти.

Икономия на разходи и ресурси

Интегрирането на повече функции, инструменти и обработващи операции в една и съща машина позволява икономично производство на изделия в по-малки партиди. Това намалява разходите за изработка на единица изделие, което се отразява на цената му и го прави конкурентноспособно на пазара. Технологичната интеграция спестява ресурси и намалява емисиите на CO2, а дигитализацията намалява консумацията на енергия. Затова сред позитивните ефекти от внедряването на новия стругови център в машинната обработка са по-ефективното използване на ресурсите и оптимизирането на оперативните разходи. А това от своя страна прави производството икономично и устойчиво.

Ако искате да научите повече за услугите на ДеБулКо, свържете се с нас, като изпратите имейл на info@debulco.bg или се обадите на тел. 0888 703887.Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен