Нашите новини

4 юли 2023 in Новини

Договор по Националния план за възстановяване и устойчивост

Национален план за възстановяване и устойчивост на РБългария

На 10.04.2023 г. фирма ДеБулКо ООД, подписа ДБФП с № BG-RRP-3.004-0607-C01, изпълняван по Националния план за възстановяване и устойчивост, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“, с наименование и код на процедурата BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“.

В проекта е предвидено извършване на разходи за закупване на производствени машини и специализиран софтуер, които ще доведат до гъвкавост и ефикасност на производствените процеси на фирмата.

Проектът ще бъде изпълнен в съответствие с принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ и ще допринесе за екологичния преход на страната. Машините ще бъдат инсталирани в съществуващият стопански обект на фирмата в с. Мусачево, община Елин Пелин.

Основните цели на проекта са:

  1. Повишаване на ефективността на производствените процеси в ДеБулКо ООД;
  2. Постигне на по-висока производителност;
  3. Намаляване на производствените разходи;
  4. Оптимизация на производствената верига.


Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен