Нашите новини

4 декември 2016 в Новини

Завършен проект по програма ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)

Успешно завърши и беше отчетен проектът BG16RFOP002-2.001-0264-C01 „Подобряване на производствения капацитет на ДеБулКо ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Той допринесе за постигането на устойчиво развитие, съгласно принципите на хоризонталните политики на ЕС. Това се постига чрез ограничаване на вредното влияние върху околната среда и повишаване на ресурсната ефективност на производството на предприятието.

В рамките на проекта беше доставено специализирано оборудване: заваръчна роботизирана система Fanuc, абкант машина TruBend, координатно-заваръчна машина IDEAL, мултипроцесна компактна машина за заваряване Orion и отрезна машина за рязане под ъгъл Bosch.Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен