Debulco

Home

Debulco_DE Debulco_EN Debulco_BGDebulco_FR
shadow
untitled

Социално-отговорна политика

Дебулко продължава устойчивата си политика...


Website

laisna_orange laisna_3

untitled

Избор с публична покана

На 30.03.2016 г. е открита процедура за определяне на изпълнител


Website

laisna_orange laisna_3

untitled

Строителство на Хале 4

Започнахме строителство с цел разширяване с 30% на производствените си площи


SHTAND

laisna_orange laisna_3

untitled

Внедряване на ERP система

С цел оптимизиране на ресурсите и процесите в производството

Shops

laisna_orange laisna_3