ДеБулКо ООД разполага с висококвалифицирани специалисти за всеки етап от производствения процес, както и със съвременно оборудване с разнообразни технически възможности. Производственият цикъл е разработен на база дългогодишен опит и гарантира професионалното изпълнение на всяка отделна поръчка от идейната фаза до доставката до клиента.

Производствен процес

ДеБулКо консултация

Консултиране на клиента

По време на този етап се провеждат индивидуални консултации за всеки отделен проект с цел предоставянето на отличен краен продукт. Това са първоначалните разговори с клиента, за да може да се установят неговите нужди, да се разбере къде, как и за какви цели ще се ползва съответният продукт. Този етап дава възможност на специалистите на ДеБулКо ООД да предоставят максимално доброто решение, съобразено изцяло със спецификата и нуждите на отделния клиент.

1
ДеБулКо консултация
ДеБулКо дизайн

Идеен проект

Изготвя се ръчна скица на проекта, съобразена с целите на клиента и техническите възможности за производство. Уточняват се отделните детайли, които ще са необходими при производството. Нанасят се съответните корекции, с цел оптимизиране на крайната цена или производствения цикъл. На този етап се уточняват основните детайли, които ще съпътстват производствения цикъл, монтажа на съответното изделие и доставката.

2
ДеБулКо дизайн

Проектиране и разработване

На този етап специалистите на ДеБулКо ООД подготвят скици, чертежи и спецификации за отделния продукт. Тук финално се уточняват всички елементи и фази на производството и се подготвя проектът за изработването на първата прототипна бройка.

3

Изработване на прототип

Екипът от специалисти в производствената база на ДеБулКо ООД произвежда първата пилотна бройка на новото изделие, след което го предоставя на клиента за одобрение. При необходимост се нанасят корекции и се подобряват детайли от изделието, така че то да отговаря на изискванията на клиента.

4
ДеБулКо производство

Серийно производство

След одобрението на прототипа се пристъпва към серийно производство. Спазва се стриктно производственият процес и се гарантира качеството на крайната продукция, така че тя да отговаря на изискванията на клиента.

5
ДеБулКо производство
ДеБулКо доставка

Доставка

Спазвайки сроковете на производство, ДеБулКо ООД гарантира високо качество и навременна доставка на готовата продукция до посочено от клиента място.

6
ДеБулКо доставка