ДеБулКо ООД разполага с висококвалифицирани специалисти за всеки етап от производствения процес, както и със съвременно оборудване с разнообразни технически възможности. Производственият цикъл е разработен на база дългогодишен опит и гарантира професионалното изпълнение на всяка отделна поръчка от идейната фаза до доставката до клиента.

Производствен процес:

Схема на производствения процес

Консултиране на клиента

По време на този етап се провеждат индивидуални консултации за всеки отделен проект с цел предоставянето на отличен краен продукт. Това са първоначалните разговори с клиента, за да може да се установят неговите нужди, да се разбере къде, как и за какви цели ще се ползва съответният продукт. Този етап дава възможност на специалистите на ДеБулКо ООД да предоставят максимално доброто решение, съобразено изцяло със спецификата и нуждите на отделния клиент.

Идеен проект

Изготвя се ръчна скица на проекта, съобразена с целите на клиента и техническите възможности за производство. Уточняват се отделните детайли, които ще са необходими при производството. Нанасят се съответните корекции, с цел оптимизиране на крайната цена или производствения цикъл. На този етап се уточняват основните детайли, които ще съпътстват производствения цикъл, монтажа на съответното изделие и доставката.

Проектиране и разработване

На този етап специалистите на ДеБулКо ООД подготвят скици, чертежи и спецификации за отделния продукт. Тук финално се уточняват всички елементи и фази на производството и се подготвя проектът за изработването на първата прототипна бройка.

Изработване на прототип

Екипът от специалисти в производствената база на ДеБулКо ООД произвежда първата пилотна бройка на новото изделие, след което го предоставя на клиента за одобрение. При необходимост се нанасят корекции и се подобряват детайли от изделието, така че то да отговаря на изискванията на клиента.

Серийно производство

След одобрението на прототипа се пристъпва към серийно производство. Спазва се стриктно производственият процес и се гарантира качеството на крайната продукция, така че тя да отговаря на изискванията на клиента.

 

Доставка

Спазвайки сроковете на производство, ДеБулКо ООД гарантира високо качество и навременна доставка на готовата продукция до посочено от клиента място.