Нова роботизирана клетка за шлайфане PEITZMEIER

Фирма ДеБулКо инсталира и пусна в експлоатация роботизирана система за шлайфане на детайли. Могат да се шлайфат напълно автоматизирано голямогабаритни детайли (до 3000 мм и 170 кг) с произволна форма.

Шлайфаме детайлите на нашите клиенти бързо, ефективно и с възможно най-високо качество – напълно автоматизирано!

Нова роботизирана клетка за шлайфане PEITZMEIER