Нашите новини

18 февруари 2021 в Новини

Подкрепа

Подкрепа по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077

Табела ДеБулКоНа 25.01.2021 г. ДЕБУЛКО ООД сключи договор за изпълнение на проект „Подкрепа за преодоляване икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077.

Цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията.Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен