Точково заваряване

SCHLATTER MG900

Автоматизирана заваръчна CNC машина SCHLATTER MG900 за производство на телени мрежи с висока производителност с помощта на която се изработват различни видове мрежи, решетки, телени кошници и др. Диаметърът на използваната тел е от Ф 2,5 мм до Ф 10 мм.

Ideal CSR 102

ЦПУ координатно-заваръчна машина Ideal CSR 102 за гъвкаво 3D електросъпротивително заваряване на метални изделия от тел и ламарина.

Роботизирано заваряване

Заваръчен робот FANUC (Japan)

8-осна роботизирана заваръчна клетка на японската фирма FANUC. Напълно автономно роботизирано заваряване по методите МИГ, ВИГ.

Заваръчен робот DAIHEN (Japan)

8-осна роботизирана заваръчна клетка на японската фирма DAIHEN. Заваряват се бързо и качествено комплексни детайли както по метода MIG, така и TIG с добавъчен материал. Новост е автоматичната смяна на горелката, което позволява в една програма да се използват и двата метода на заваряване.

Роботизирано шлайфане

Двулентова шлайфаща CNC машина Peitzmeier (D) + робот FANUC (Japan)

Напълно автоматизирана клетка за роботизирано шлайфане на детайли. Могат да се шлайфат заварени детайли със сложни форми до 3 м и тегло до 150 кг. Постига се отлично и постоянно качество на финиша.

MIG/WIG заваряване

Kemppi (FI)

Ръчно заваряване по методите МИГ, ВИГ.

Ръчно заваряване

Лазерна машина за ръчно заваряване 1500 W

Машината е предназначена за заваряване, рязане, почистване на детайли, отстраняване на заусенъци. Лазерната технология позволява заваряване на прецизни детайли с различни дебелини. Нагряването и деформацията в зоната на заваръчния шеф са минимални. Възможно е да се заваряват и цветни метали като алуминий, мед или бронз.