Нашите новини

26 януари 2016 в Новини

Подобряване на производствения капацитет на ДеБулКо ООД

Подобряване на производствения капацитет на ДеБулКо ООД

Считано от 23.12.2015 г. ДеБулКо ООД стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0264-C01. Проектът „Подобряване на производствения капацитет на ДеБулКо ООД“ се финансира по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Стойността на проекта е 1 166 160.00 лв., от които 35,09% са безвъзмездна финансова помощ – общ размер на БФП е 409 196.00 лв. Съответно, размерът на европейското съфинансиране на проекта възлиза на 347 816.60 лв., а на националното съфинансиране – 61 379.40 лв. Проектът на предприятието е насочен към повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на ДеБулКо ООД, чрез инвестиции в дълготрайни материални активи, с които да оптимизира производствените процеси, подобри качеството на съществуващата продукция и ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес. Сред очакваните резултати от изпълнението на проекта са: повишаване на качеството на съществуващите продукти; повишаване на производствения капацитет в резултат от разширения капацитет на двата стопански обекта на фирмата; ръст в приходите от продажби; увеличаване на пазарния дял и повишаване на приходите от износ; намаляване на производствения брак; намаляване на количеството на отпадъците и други.Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен