ДеБулКо е българско дружество, занимаващо се с проектиране и производство на метални изделия за индустрията, рекламни стелажи и оборудване за магазини. Клиенти на фирмата са водещи компании от областта на машиностроенето, мебелната промишленост, рекламната дейност и търговията.

ДеБулКо разполага с добре оборудвана производствена база с модерни машини, която позволява на компанията да предлага изделия на изгодни цени и при кратки срокове на изработка.

Екипът на ДеБулКо е съставен от висококвалифицирани специалисти в областта на производството на метални изделия.

Компанията е сертифицирана според:

  • системата за управление на качеството ISO 9001:2015;
  • системата за управление на околната среда ISO 14001:2015;
  • система за управление на енергията ISO 50001:2018.

Политика по качеството и околната среда

Декларация на ръководството на ДеБулКо

Ключовите компетентности, които отличават ДеБулКо, са:

  • изпълнение на индивидуален дизайн, съобразен с нуждите на клиента;
  • затворен производствен цикъл;
  • кратки срокове на изпълнение и доставка;
  • конкурентни цени.