Стелаж на фирматаДеБулКо ООД е българско дружество, занимаващо се с проектиране и производство на рекламни стелажи, оборудване за магазини и метални изделия за индустрията. Клиенти на фирмата са водещи компании от областта на хранително– вкусовата, химическата, автомобилната промишленост, издателската дейност и търговията.
ДеБулКо ООД разполага с добре оборудвана производствена база с модерни машини, която позволява на компанията да предлага изделия на изгодни цени и при кратки срокове на изработка.
Екипът на ДеБулКо ООД е съставен от висококвалифицирани специалисти в областта на производството на метални изделия.
Компанията е сертифицирана според:

  • системата за управление на качеството ISO 9001:2015;
  • системата за управление на околната среда ISO 14001:2015;
  • система за управление на енергията ISO 50001:2011.

Ключовите компетентности, които отличават ДеБулКо OOД, са:

  • изпълнение на индивидуален дизайн, съобразен с нуждите на клиента;
  • затворен производствен цикъл;
  • кратки срокове на изпълнение и доставка;
  • конкурентни цени.