Нашите новини

27 януари 2016 в Новини

Внедряване на ERP система

Внедряване на ERP система

Фирма Дебулко ООД сключи договор с „Л-клас“ ООД за ЕРП система, като премина през различни етапи до пълното внедраване на продукта: Разработка на Модел на производството в „Дебулко“ ООД със система „Техноклас“, Обучение на ключови лица, Напасване на системата към процесите и документооборота на Дебулко ООД и т.н. Необходимостта от цялостен поглед върху всички бизнес процеси в тяхната взаимовръзка, особено осигуряването на производството с материали, оптимизиране натоварването на производствените ресурси, планирането на производството и взаимоотношенията с клиентите бе движещата сила за стартиране на проекта.Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен