Новини

Нова кабина за прахово боядисване и нови манипулатори

През месец ноември ДеБулКо инсталира нова инсталация за прахово боядисване. Инсталацията е от водещия швейцарски производител GEMA AG и включва кабина, манипулатори, прахов център, филтри. Всички елементи са от най-ново поколение.

Повече

Сертифициране по ISO 50001:2011

Фирма ДеБулКо премина успешно одит и получи сертификат за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001:2011. По този начин фирмата вече ефективно управлява енергийните си разходи и показва стремеж за подобряване

Повече

Нов лазер за рязане на тръби LT Fiber

В края на септември 2018 г. в производствената база на ДеБулКо беше инсталирана успешно лазерна машина за рязане на тръби и профили. Машината е напълно автоматизирана, модел LT Fiber на водещия

Повече

Избор с публична покана

На 18.05.2018 г. е открита процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.001-0682-C01 „Подобряване

Повече