Нашите новини

25 ноември 2019 в Новини

Участие в панаир ELMIA SUBCONTRACTING – Швеция

Участие в панаир ELMIA SUBCONTRACTING – Швеция

През ноември 2019 г. участвахме за първи път на панаир в скандинавска страна – панаира ELMIA Subcontracting в Швеция. Там демонстрирахме технологични процеси в областта на металообработката. Компанията ни беше единственият участник от България и се нареди достойно сред предлагащите високотехнологични метални детайли за силната скандинавска икономика.



By browsing this website, you agree to our privacy policy.
Agree