CNC огъване на тел

CNC огъване на тел
ДеБулКо ООД разполага със съвременна телоогъваща CNC 3D машина модел WAFIOS BMU4 за огъване на тел от ø2 мм до ø8 мм, както и с цифрова телоопъваща машина модел WAFIOS-R33. Имаме възможност за изработка на различни видове сложни 3D телени изделия.

 

Назад