Стругови център DMG MORI CLX 350V6

Машината може да стругова  детайли до ф320 мм. Оборудвана е с втори шпиндел както и с фрезова Y ос за по-комплексна и производителна обработка. Материали до ф65 се подават и обработват автоматично посредством инсталирания прътоподаващ магазин.

Стругови център TORNOS GT32/6

TORNOS GT32/6 може да стругова и фрезова детайли от материал от ф5 до ф32 мм. Могат да се извършват едновременно две операции – на първия и втория шпиндел. Ефективно се обработват изключително комплексни детайли с помощта на допълнителната В-ос. Материалът се подава автоматично чрез прътоподаващ магазин, а детайлите се отвеждат автономно чрез конвейер. Безкомпромисно качество при производство на относително дълги и тънки, прецизни и сложни детайли.