BYSTRONIC (CH)

Машинният парк на фирмата се обогати с най-съвременна система за лазерно рязане на фирмата BYSTRONIC (CH) – model ByStar Fiber 3015/ 10 kW, включително автоматизация ByTrans Extended 3015. Машината е вече инсталирана, работеща и персоналът премина успешно обучение.