Ресертификация на Системата за управление на качеството

Сертификат за качествоФирма ДеБулКо ООД преработи Системата си за управление на качеството и премина поредна успешна РЕСЕРТИФИКАЦИЯ от РИНА БЪЛГАРИЯ ЕООД вече и по новата версия на  стандарта ISO 9001:2015, което за пореден път доказа, че продуктите на фирмата са на високо ниво, и са конкурентноспособни на световния пазар.

Сертификат за качество на ДеБулКо ООД