Сертифициране по ISO 50001:2011

Сертифициране по ISO 50001:2011Фирма ДеБулКо премина успешно одит и получи сертификат за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001:2011. По този начин фирмата вече ефективно управлява енергийните си разходи и показва стремеж за подобряване на енергийната си ефективност и опазване на околната среда.