Нашите новини

5 октомври 2018 в Новини

Сертифициране по ISO 50001:2011

Сертифициране по ISO 50001:2011

Фирма ДеБулКо премина успешно одит и получи сертификат за управление на енергията съгласно стандарт ISO 50001:2011. По този начин фирмата вече ефективно управлява енергийните си разходи и показва стремеж за подобряване на енергийната си ефективност и опазване на околната среда.By browsing this website, you agree to our privacy policy.
Agree