Нашите новини

4 декември 2016 в Новини

Отговорност към околната среда

DeBulCO EN ISO14001:2015

Наскоро фирма ДеБулКо ООД въведе и беше сертифицирана по сравнително новия стандарт EN ISO14001:2015 за системи за управление на околната среда (СУОС). Част от целите на стандарта са по-добрата интеграция на СУОС с други системи за управление, използването на СУОС като неизменна част от процесите в организацията, повишаването на изискванията към вътрешния и външния обмен на информация и др.

Сертифицирането на фирмата е част от стратегията ѝ за непрекъснато спазване на нормите за опазване на околната среда.Разглеждайки уебсайта, Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност.
Съгласен