ДеБулКо ООД разширява площта си

ДеБулКо разширява площта сиПрез месец август 2016 г. беше завършено и пуснато в експлоатация ново хале в производствения комплекс на фирмата с площ около 1000 кв.м. В него е инсталиран мостов кран, както и всички необходими машини за обработка на листов материал. Халето е построено със съвременни материали, включително топлоизолационни панели, и разширява с 30 на сто наличната производствена площ на фирма ДеБулКо ООД.