Debulco

Внедряване на модерна SAP ERP система

SAP S/4 HANAФирма ДеБулКо ООД стана част от семейството на организациите, използващите мощния управленски софтуер SAP. Процесът за интегриране на модерната ERP система започна усилено с формирането на работна група и назначаването на ключови лица. В процеса на внедряване фирмата обнови и разшири съществуващата си хардуерна и софтуерна инфраструктура, така че тя да отговаря на стандартите и изискванията на SAP. Процесът продължава, а екипът по внедряването е мотивиран и убеден в крайния успех.

 • ОПИК 2014-2020
  18 май 2018
  Избор с публична покана
  Новини
  На 18.05.2018 г. е открита процедура за опр...
 • ОПИК 2014-2020
  24 ноември 2017
  Нов проект по ОПИК 2014-2020
  Новини
  На 24.11.2017 г. ДеБулКо ООД стартира изпъл...
 • SAP S/4 HANA
  14 август 2017
  Внедряване на модерна SAP ERP...
  Новини
  Фирма ДеБулКо ООД стана част от семейството...
 • 20 years DeBulCo
  7 юли 2017
  20 години ДеБулКо ООД
  Новини
  На 07.07.2017 г. се навършиха 20 години от ...