Debulco

Внедряване на модерна SAP ERP система

SAP S/4 HANAФирма ДеБулКо ООД стана част от семейството на организациите, използващите мощния управленски софтуер SAP. Процесът за интегриране на модерната ERP система започна усилено с формирането на работна група и назначаването на ключови лица. В процеса на внедряване фирмата обнови и разшири съществуващата си хардуерна и софтуерна инфраструктура, така че тя да отговаря на стандартите и изискванията на SAP. Процесът продължава, а екипът по внедряването е мотивиран и убеден в крайния успех.

 • Сертифициране по ISO 50001:2011
  5 октомври 2018
  Сертифициране по ISO 50001:2011
  Новини
  Фирма ДеБулКо премина успешно одит и получи...
 • Лазер за рязане на тръби LT Fiber
  18 септември 2018
  Нов лазер за рязане на...
  Новини
  В края на септември 2018 г. в производствен...
 • ОПИК 2014-2020
  18 май 2018
  Избор с публична покана
  Новини
  На 18.05.2018 г. е открита процедура за опр...