Debulco

Отговорност към околната среда

ISO-14001
Наскоро фирма ДеБулКо ООД въведе и беше сертифицирана по сравнително новия стандарт EN ISO14001:2015 за системи за управление на околната среда (СУОС). Част от целите на стандарта са по-добрата интеграция на СУОС с други системи за управление, използването на СУОС като неизменна част от процесите в организацията, повишаването на изискванията към вътрешния и външния обмен на информация и др.

Сертифицирането на фирмата е част от стратегията ѝ за непрекъснато спазване на нормите за опазване на околната среда.

 • Сертифициране по ISO 50001:2011
  5 октомври 2018
  Сертифициране по ISO 50001:2011
  Новини
  Фирма ДеБулКо премина успешно одит и получи...
 • Лазер за рязане на тръби LT Fiber
  18 септември 2018
  Нов лазер за рязане на...
  Новини
  В края на септември 2018 г. в производствен...
 • ОПИК 2014-2020
  18 май 2018
  Избор с публична покана
  Новини
  На 18.05.2018 г. е открита процедура за опр...