Debulco

Завършен проект по програма ОПИК

„Подобряване на производствения капацитет на „ДеБулКо“ ООД“Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)Успешно завърши и беше отчетен проектът BG16RFOP002-2.001-0264-C01 „Подобряване на производствения капацитет на ДеБулКо ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Той допринесе за постигането на устойчиво развитие, съгласно принципите на хоризонталните политики на ЕС. Това се постига чрез ограничаване на вредното влияние върху околната среда и повишаване на ресурсната ефективност на производството на предприятието.

В рамките на проекта беше доставено специализирано оборудване: заваръчна роботизирана система Fanuc, абкант машина TruBend, координатно-заваръчна машина IDEAL, мултипроцесна компактна машина за заваряване Orion и отрезна машина за рязане под ъгъл Bosch.

 • ОПИК 2014-2020
  18 май 2018
  Избор с публична покана
  Новини
  На 18.05.2018 г. е открита процедура за опр...
 • ОПИК 2014-2020
  24 ноември 2017
  Нов проект по ОПИК 2014-2020
  Новини
  На 24.11.2017 г. ДеБулКо ООД стартира изпъл...
 • SAP S/4 HANA
  14 август 2017
  Внедряване на модерна SAP ERP...
  Новини
  Фирма ДеБулКо ООД стана част от семейството...
 • 20 years DeBulCo
  7 юли 2017
  20 години ДеБулКо ООД
  Новини
  На 07.07.2017 г. се навършиха 20 години от ...