Debulco

Завършен проект по програма ОПИК

„Подобряване на производствения капацитет на „ДеБулКо“ ООД“Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)Успешно завърши и беше отчетен проектът BG16RFOP002-2.001-0264-C01 „Подобряване на производствения капацитет на ДеБулКо ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Той допринесе за постигането на устойчиво развитие, съгласно принципите на хоризонталните политики на ЕС. Това се постига чрез ограничаване на вредното влияние върху околната среда и повишаване на ресурсната ефективност на производството на предприятието.

В рамките на проекта беше доставено специализирано оборудване: заваръчна роботизирана система Fanuc, абкант машина TruBend, координатно-заваръчна машина IDEAL, мултипроцесна компактна машина за заваряване Orion и отрезна машина за рязане под ъгъл Bosch.

 • 4 декември 2016
  Завършен проект по програма ОПИК
  Новини
  Успешно завърши и беше отчетен проектът BG1...
 • New_Debulco
  4 декември 2016
  ДеБулКо ООД разширява площта си
  Новини
  През месец август 2016 г. беше завършено и ...
 • ISO-14001
  4 декември 2016
  Отговорност към околната среда
  Новини
  Наскоро фирма ДеБулКо ООД въведе и беше с...
 • EuroShop
  4 декември 2016
  EuroShop 2017 – Дюселдорф
  Новини
  В периода 05-09.03.2017 г. в Дюселдорф, Гер...