Debulco

Завършен проект по програма ОПИК

„Подобряване на производствения капацитет на „ДеБулКо“ ООД“Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК)Успешно завърши и беше отчетен проектът BG16RFOP002-2.001-0264-C01 „Подобряване на производствения капацитет на ДеБулКо ООД“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК). Той допринесе за постигането на устойчиво развитие, съгласно принципите на хоризонталните политики на ЕС. Това се постига чрез ограничаване на вредното влияние върху околната среда и повишаване на ресурсната ефективност на производството на предприятието.

В рамките на проекта беше доставено специализирано оборудване: заваръчна роботизирана система Fanuc, абкант машина TruBend, координатно-заваръчна машина IDEAL, мултипроцесна компактна машина за заваряване Orion и отрезна машина за рязане под ъгъл Bosch.

 • Сертифициране по ISO 50001:2011
  5 октомври 2018
  Сертифициране по ISO 50001:2011
  Новини
  Фирма ДеБулКо премина успешно одит и получи...
 • Лазер за рязане на тръби LT Fiber
  18 септември 2018
  Нов лазер за рязане на...
  Новини
  В края на септември 2018 г. в производствен...
 • ОПИК 2014-2020
  18 май 2018
  Избор с публична покана
  Новини
  На 18.05.2018 г. е открита процедура за опр...